Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-257

[ID2623]SA7-257(119v-120r)(3x8, 4)

Por Sancha de luvian ſanta ffe

Si me ſſo a vos Rendido
Non pienſo que es error
Siempre quedo vençedor
Ser de tal lugar vençido
5Quien de vos es “conbatido” [ID8249 Refrán]
Quien de vos es “conbatido” [ID8249 Refrán]
non puedo ſer defeſſo
Pues antes ſe falla preſo
Senyora que “perçebido”
10Qui ſe puede auiſar
De no caer do le plaze
A tan poderoſa haze
Buen ſenyal es de me dar
Non me quiero eſcuſar
15De beldat me faç mouer
E vueſtra gracia traer
Y el ſentido firmar
Blanda lengua caſtellana
Que por guerra quella faga
20Tan dulçemente me llaga
Mata et mi opinyon que ſana
Non fara carrera vana
Quien a uos ame ſepades
Que ſi merçet denegades
25El gentil deſſeo gana

Ffin

Ninya eſquiva humana
Pues mi voluntat mirades
Penſat ſi me deſdenyades
Soys contra vos hufana