Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-277

[ID2640]SA7-277(132r-132v)(8, 4)

Copla#eſparça ſanta ffe

Tanto ſenyora valedes
Que las damas virtuoſas
Biuen de uos Rezeloſas
Que la fama les Robedes
5A toda muger que val
Si ſe plaz façer buen fecho
Para non errar el trecho
Tome a vos por ſenyal

Tornada

Si qual con ſſi parçial
10A de tal oyr deſpecho
Mas aprueva vuestro drecho
Su invidia cryminal

El núm. 278 de la edición de Vendrell no consta aquí. Véase SA7-97bis, ID2489 arriba.