Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-28

[ID2424]SA7-28(12r)(4, 8)

Serrana el comendador de ſegura

De loçoya a navafria
açerca de vn colmenar
tope ſerrana que amar
tod ombre codiçia avria
5A la qual deſque llegue
pregunte ſi era caſada
Reſpondio no en buena fe
nin tanpoco deſpoſada
que avn oy en eſte dia
10mi padre lo va fablar
aqui çerca a vn lugar
con fixo de Johan garçia