Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-288

[ID2649 R 0589]SA7-288(136v)(5, 2x9)

Otra Repueſta mendo chamiſo

Bien es triſte mercador
El que merca vuestro mote
Mereçe grant diſfauor
E “andar al eſtricote [ID8912 Refrán]
5E “andar al eſtricote [ID8912 Refrán]
Mas catiuo que maçote”
Yo non merco tribulança
Que ſera grant neçedat
Porque ſpero buen andança
10Apues deſta tenpeſtat
Vos vended lo ſi queredes
Eſte jubon de fuſteda
Aquel lindo que ſabedes
Que a nombre auellaneda
15Que ſe trae bien de ſeda
De uos he grant conpaſſion
Porque vendeys vuestro mote
Que “quien vende el jubon [ID8367 Refrán]
Que “quien vende el jubon [ID8367 Refrán]
20No tiene para leſcote”
De mercar no mentremeto
Eſſe pobre de laudel
Mas vendetlo al diſcreto
E gentil de marturel
25Mas galan que leonel

Faltan cinco folios, antiguos cxxxix-cxliii.