Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-31

 
[ID2427]SA7-31(12v-13r)(3, 3x7)

Serrana Enyego lopeç de mendoça

Deſque naçi
no vi tal ſerrana
como eſta manyana
Alla en la veguela
5a mata leſpino
en eſſe camino
que va a loçoyuela
de tal manera la vy
que fizo gana
10la fruta temprana
Garnacha traya
de oro preſada
con brocha dorada
que bien pareçia
15a ella bolui
diziendo loçana
E ſoys vos vyllana
Si ſoy caua(#lua#)llero
ſi por mi lo avedes
20dezit que queredes
fablat verdadero
yo le dixe aſſi
juoro(!) por ſantana
que no ſoys villana