Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-316

[ID2677]SA7-316(151r-151v)(4, 3x8)

Diego faxardo

En gran dicha he ſeruirte
Fermoſa noble ſenyora
Mas que non puedo dezirte
A ti adoro toda ora
5Por vertudes quen ti ſiento
Sin dubda puedes creer
Que me tengo por contento
De por tuyo siempre ser
Pues bien puedes presumirte
10Tu sola eres mi senyora
Mas que non puedo dezirte
A ti adoro toda ora
`
De(l#) las pasiones de amar
15Me fallo tan requerido
Que non me quieren dexar
Desque agora so partido
Contento so sin mentirte
Tu sola eres mi senyora
20Mas que non puedo dezirte
A ti adoro toda ora
Absenzia e gran desseo
Me fazen agora guerra
Tanto que so çierto e creo
25Que daran comigo en tierra
Trobo gran reparo
En escreuirte senyora
Mas que non puedo dezirte
A ti adoro toda ora