Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-349A

[ID4345 A 2705]SA7-349A(167v)(1x4)

Los que mueſtran diligençia De amor deſde oy prouean A ſufrir quando ſe veyan En tan cruel penitençia