Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-365

[ID2718]SA7-365(177v)(4, 8)

Cançion

Atan pobre de plazer
Vibo fuera de talente
Que non pongo endiferente
De beuir o pereçer
5Deſque ſea pereçido
Atal pena me diere
Peſſare que non me quexe
A quien me pone en oluido
Claro veo “ſer perdido [ID8283 Refrán]
10Claro veo “ſer perdido [ID8283 Refrán]
El que tras perdido anda”
Pero que fortuna me anda
Sin porque obedeçer