Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-50

[ID2442]SA7-50(18v)(4, 8)

Cançion Johan de torres

Muy diſcreta creatura
vueſtra gentileza es tanta
que ſolo por fermoſura
bien mereçedes ſer ſanta
5Qualquier que non vos adora
nin vos faze Reuerençia
non creades vos ſenyora
que vos mira con creençia
mas con pura ignoçençia
10no ſe cura de mirar
por ende non es de culpar
quien los oxos no leuanta