Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-7

[ID2401]SA7-7(3v)(3, 7)

Cancion ſuero de quinyones

Dezidle nueuas de mi
E mirad ſi avra peſar
por el plazer que perdi
Contadle mi fortuna
5E la pena en que biuo
E dizid que ſoy eſquiuo
que non curo de ninguna
que tan fermoſſa la vy
que mouiera de tornar
10loquo el dia que parti