Dutton Corpus

SA8 Contents

Related witnesses for SA8-39

Mouse over a line to see collation information for that line.

[ID0068]SA8-39(178v)(1x8,1x6)

En eſte quinſeſimo ſonecto el actor ſe quexadela tardança que la parte ſuya faſia en losdebates de Caſtilla e mueſtra aſy meſmoſe deuan guardar delos engaños tocando como porenxemplo deſto vna eſtoria de vyrgilio