Dutton Corpus

SV2 Contents

Related witnesses for SV2-26

 
[ID1908]SV2-26(102v)(1x8)

¶otra ſuya a vn eſcudero que llamauan jouera porque lemando algo & non gelo dio

¶yo penſe ſeñor jouera
que erades oro de ffe
y non medio vos toque
quando vos falle fuzlera
5baſta que non mas alterco
por non ſalir de conpas
“nunca de rrabo de puerco” [ID8259 Refrán]
“nunca de rrabo de puerco” [ID8259 Refrán]
y non quiero dezir mas