Dutton Corpus

VM1 Contents

Related witnesses for VM1-25

 
[ID0617]VM1-25(27v)(3, 7)

Caruaiales

GVai de uos ſy non pensays
Coraçon lo que fazeys
Porque un dia os matareys
COmo ueys dama fermoſa
5uos luego os enamorays
E quanto es mas peligroſa
tanto menos uos curays
Pues ſabed ſy no aſeſays
y eſta platica teneys
10que un dia os matareys