Dutton Corpus

ZA1 Contents

Related witnesses for ZA1-4

 
[ID2233]ZA1-4(168v)(1x10)

Coble#ſparça de moſen pere torroella

Vet que me vedes venir
Non ſo aquell que biuo
Quel triſte de mi catiuo
Amor lo fizo morir
5En la ffin del qual dexo
A mi la ſombra daquell
Por memoria del mas fiell
Amador qui bien amo
La ſenyora mas cruell
10Quentre mugeres naſcio.